Om samen tot een goed product te komen heb ik algemene voorwaarden opgesteld. Hierin staan duidelijk de rechten en verantwoordelijkheden van zowel de klant als mijzelf vast gelegd. Indien je de webshop producten besteld, ga je akkoord met deze voorwaarden. Ik zal zelf nooit zonder overleg aanpassingen doen in het door jullie geaccodeerde ontwerp.

Als zijnde Bloom09 ben ik gespecialiseerd in het ontwerpen van geboorte- en trouwdrukwerj welke via een online webapplicatie door jou als klant zelf kunnen worden gepersonaliseerd. Bloom09 werkt met grote zorg het door de klant vervaardigde digitale bestand tot een kwalitatief product. Alle kaarten worden in samenwerking met zorgvuldig uitgekozen leveranciers geproduceerd op een digitale drukpers.

1. Definities
1.1. Klant - natuurlijk persoon in de vorm van opdrachtgever.
1.2 Bloom09 - Gevestigd op de Cornelis Ketelstraat 40, 2806 SM te Gouda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70078092.

2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Bloom09 (Rianne) en de klant.
2.2 Bij het bevestigen van een bestelling van een product binnen de webaplicatie van Bloom09 geef je aan deze algemene coorwaarden te hebben geaccepteerd.
2.3 Prijzen kunnen ten allen tijden worden aangepast.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en betaling van het totaal bedrag van de producten die Bloom09 dient te leveren is ontvangen. De overeenkomst is pas compleet en defintief wanneer deze is geaccepteerd door Bloom09.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen vermeld op de website Bloom09 zijn inclusief btw, exclusief enveloppen en verzendkosten.
3.2 De juiste prijzen worden vermeld op deze website in het winkelmandje bij de bestelde artikelen.
3.3 Een bestelling door de klant wordt definitief wanneer de betaling volledig vooraf via de online webaplicatie is voldaan.
3.4 Indien bij jouw bestelling de betaling in gebreke blijf ik gemachtigd de bestelling te annuleren en geen producten te leveren.

4. Verzending en levering
4.1Ik streef er naar om alle producten binnen de afgesproken termijn te leveren.
4.2 Geboortekaartjes en trouwkaarten voor 12.00 uur besteld worden op werkdagen dezelfde dag geproduceerd en verzonden met een tracktracenummer.
4.3 Proefkaarten worden met de reguliere post verzonden waardoor de levertijd kan afwijken.
4.4 De klant is eindverantwoordelijk voor het juist en tijdig aanleveren van de gegevens en het akkoderen van de laatste digitale proef volgens welke de kaarten worden vervaardigd.
4.5 Bloom09 is niet verantwoordelijk voor productie- en leveringsvertraging van derden. Denk aan het disfunctioneren van een drukkerij, koeriersdienst of PostNL, defecten aan apparatuur die niet onmiddelijk te herstellen zijn, natuurrampen, en/of andere weersomstandigheden.
4.6 De bestelde producten kunnen vanaf verschillende locaties aan de klant worden verzonden.
4.7 Kleuren weergegeven op beeldscherm zijn altijd afwijkend aan gedrukte kleuren en kunnen geen reden zijn voor afkeuring.

5. Eigendomsrechten
5.1 Alle rechten zijn eigendom van Bloom09 en dienen te worden gerespecteerd.
5.2 Voor u speciaal aangepaste en gemaakte ontwerpen op maat blijven eigendom van Bloom09. Zij behoudt het recht deze ontwerpen te publiceren op de website en te gebruiken voor commerciele doeleinden.
5.3. Niets uit het assortiment van Bloom09 mag nagemaakt en of verveelvoudigd worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bloom09. Al mijn ontwerpen zijn autheursrechtelijk beschermd. Bij overtredingen worden gerechtelijke stappen ondernomen.
5.4. Alle door Bloom09 verstrekte stukken zoals tekeningen ontwerpen of digital bestanden zijn uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever en mogen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bloom09 worden vervoudigd.

6. Betaling en annulering
6.1 Bij de bestelling van een product of diverse producten wordt via de webaplicatie direct afgerekend.
6.2 De order wordt pas in productie genomen wanneer het volledige factuurbedrag door bloom09 is ontvangen.
6.3 Het annuleren van een order reeds in productie is niet mogelijk
6.4. Alle producten van bloom09 zijn op maat gemaakt en vallen hierdoor buiten het wettelijke ontbindingsrecht. Als bloom09 een kwalitatief goed product levert kan deze niet worden geretourneerd.

7. Klachten
7.1 De klant is verplicht na ontvangst van geboorte- en trouwkaarten de aantallen en kwaliteit van de kaarten te controleren.
7.2 Voldoen de kaarten niet aan de verwachting is het noodzaak zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Bloom09.
7.3 Bloom09 neemt iedere klacht serieus en zal alles in werking zetten om de klacht zo goed mogelijk op te lossen.
7.4 Bij door de klant reeds verzonden kaarten kan ik helaas geen klacht meer in behandeling nemen.